Zoek

Membraan filtratie

membraanfiltratie

Bij membraanfiltratie wordt het te filteren water door een speciaal membraan geperst.
De doorlaatbaarheid van dit membraan is zo klein, dat nagenoeg alle ongerechtigheden, zoutmoleculen, bacteriën en virussen van het water gescheiden worden. Membramen garanderen, als hoogwaardige technologie, fysieke barrières van het doorlaten van stoffen tot een bepaalde grootte, vorm of karakter.

De systemen zijn standaard voorzien van microprocessorbesturing met LCD display en een
geleidbaarheidsbewaking.

GET levert de vier bekende membraamseparatiesystemen, in een grote variëteit van uitvoering en toepassing.

> Micro filtratie
> Ultra filtratie
> Nano filtratie
> Omgekeerde Osmose